Język 

Orędzie iz Medziugorje, 27. grudzień 1984r.

Drogie dzieci! W te święta szatan w szczególny sposób pragnął przeszkodzić w Bożych planach. Wy, drogie dzieci, w sam dzień Bożego Narodzenia poznaliście działanie szatana. Lecz Bóg zwyciężył we wszystkich waszych sercach. Niechaj więc wasze serca dalej będą radosne. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
21. grudzień 1984 (Tygodniowe)
3. styczeń 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou