Język 

Orędzie iz Medziugorje, 11. październik 1984r.

Drogie dzieci! Dzięki wam za to, że cały swój trud ofiarujecie Bogu, także i teraz, kiedy On was doświadcza w owocach waszych zbiorów. Wiedzcie, drogie dzieci, że was kocha i dlatego doświadcza. Ofiarujcie zawsze wszystkie ciężary Bogu i nie zamartwiajcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
4. październik 1984 (Tygodniowe)
18. październik 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou