Język 

Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 1984r.

Drogie dzieci! Dziś jestem uradowana i dziękuję za modlitwy. Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
26. lipiec 1984 (Tygodniowe)
11. sierpień 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou