Język 

Orędzie iz Medziugorje, 5. lipiec 1984r.

Drogie dzieci! Dziś wam pragnę powiedzieć, byście się przed każdym zajęciem modlili i modlitwą kończyli swą pracę. Jeśli tak będziecie czynić, Bóg będzie błogosławił was i waszą pracę. W tych dniach mało się modlicie, a dużo pracujecie. Módlcie się więc! Przy modlitwie odpoczniecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
28. czerwiec 1984 (Tygodniowe)
12. lipiec 1984 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou