Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2023r.

Drogie dzieci Wichry zła, nienawiści i niepokoju wieją na ziemi, aby unicestwić życie [wielu ludzi]. Dlatego Najwyższy mnie do was posłał, abym was prowadziła na drogę pokoju i jedności z Bogiem i ludźmi. Dziatki, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma: módlcie się, pośćcie i wyrzeczenia ofiarujcie [w intencji] pokoju. [Pokój to] Skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. wrzesień 2023 (Miesięczne)
25. listopad 2023 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou