Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2023r.

Drogie dzieci! W tym czasie łaski, w którym Najwyższy posyła mnie do was, abym was kochała i prowadziła drogą nawrócenia, ofiarujcie wasze modlitwy i ofiary, za wszystkich, którzy są daleko i nie poznali Bożej miłości. Dziatki, bądźcie świadkami miłości i pokoju dla wszystkich niespokojnych serc. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. czerwiec 2023 (Miesięczne)
25. sierpień 2023 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou