Język 

Orędzie iz Medziugorje, 2. styczeń 2009r. - Orędzie dla Mirjany

Drogie dzieci! Podczas gdy wielka łaska niebieska wylewa się na was, wasze serce pozostaje twarde i bez odpowiedzi. Dzieci moje, dlaczego mi nie oddacie całkowicie swoich serc? Pragnę w nich tylko umieścić pokój i zbawienie: mojego Syna. Z moim Synem wasza dusza będzie skierowana na cele najwznioślejsze i nie zagubicie się nigdy. Również w najgęstszej ciemności znajdziecie drogę. Moje dzieci, zdecydujcie się na nowe życie z imieniem mego Syna na ustach. Dziękuję Wam.
25. grudzień 2008 (Roczne)
25. styczeń 2009 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou