Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 2006r.

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście głosili Ewangelię w waszych rodzinach. Dziatki, nie zapominajcie o czytaniu Pisma Świętego. Umieśćcie je na widocznym miejscu i dawajcie świadectwo własnym życiem, iż wierzycie i żyjecie Słowem Bożym. Jestem blisko was ze swą miłością i oręduję za każdym z was przed moim Synem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia

25. grudzień 2005 (Roczne)
25. luty 2006 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou