Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2004r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2004r.

PRZYNOSZĘ WAM MOJEGO SYNA JEZUSA


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2004r.

Drogie dzieci! Również dzisiaj z wielką radością niosę wam na ręku mojego Syna Jezusa, który was błogosławi i wzywa do pokoju. Dziatki, módlcie się i w każdej sytuacji bądźcie odważnymi świadkami Dobrej Nowiny. Tylko w ten sposób Bóg będzie was błogosławił i da wam wszystko, o co Go z wiarą prosicie. Jestem z wami tak długo jak mi Wszechmogący pozwoli. Z wielką miłością oręduję za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Maryja jest szczęśliwa, bowiem przychodzi do nas z radości, z chwały, z ojczyzny niebieskiej, do której mamy dojść. Objawia się po to byśmy i my tam doszli i znaleźli się tam gdzie jest Ona. Jej matczyne pragnienie, byśmy doszli tam gdzie jest Ona jest tak wielkie jak i radość, którą niesie w sercu. Dziś tak jak w pierwszym dniu objawień 24 czerwca 1981r. niesie na ręku swego Syna i naszego Zbawiciela Jezusa. Na ręku i w sercu nosi Boga, którego nam daruje i do którego nas prowadzi. Matka Maryja pragnie, abyśmy i my, tak jak pasterze, dziś mogli usłyszeć słowa anioła: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Narodził się Zbawiciel świata, dla mnie i dla ciebie, dla każdego człowieka. Narodził się Bóg, który wszystkim, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi (por. J 1, 12).

Jezus jest wyjątkową osobą w historii ludzkości, narodu ludzkiego. Dlatego, że istniał, dlatego, że żył nie mamy prawa rozpaczać, choćby nie wiadomo jaki krzyż, choroba czy cierpienie przydarzyły się w naszym życiu.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Bóg dał swego Syna Jezusa, aby zbawił ciebie i mnie. Bóg tak umiłował człowieka, że sam zapragnął stać się człowiekiem, wziąć na siebie jego życie, ból i nawet śmierć, aby ją pokonać.

Świętujemy Boże Narodzenie, urodziny Jezusa. Jest to dzień radości i błogosławieństwa dla ziemi, dla całej ludzkości. Od czasu Jego przyjścia nic w ludzkiej historii nie było już takie same.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.” (Iz 9, 1). My też możemy wyjść ze swojej ciemności, choroby i lęku, bo Bóg przyszedł do naszej ciemności, do naszych grzechów i chorób, aby je w nas pokonać.

Narodziny Jezusa nie były ani wygodne, ani idylliczne. Urodził się w stajence, pośród zwierząt „gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7). Stajnia to ten obszar w nas gdzie mieszkają zwierzęta. Ten teren najchętniej ukrylibyśmy sami przed sobą i przed ludźmi. Wstydzimy się go, bo nie jest tam czysto i nie pachnie najładniej. Ale i dziś Jezus chce się narodzić w stajence naszego serca, w której nie będzie ani ładnego zapachu, ani zbytniego porządku. Jezus chce jednak przyjść do naszego serca, do naszego wnętrza, aby wszystko rozjaśnić swoim błogosławieństwem, samym sobą.

Tego i takiego Boga dziś przynosi nam i daruje Matka Maryja. Możemy się połączyć z Jezusem, bo On jest w nas. Mamy możliwość, byśmy przez wiarę w Niego sami stali się wszechmogący, bowiem On jest Wszechmogący i Najwyższy. Wtedy będziemy mogli być odważnymi świadkami obecności i wszechmocy Bożej na ziemi, w realiach naszego życia.

Matka jest z nami, a z Nią jesteśmy bezpieczni. Ona nas chroni i oręduje za nami. Ze swej strony uczyńmy wszystko, abyśmy z dnia na dzień byli coraz to bliżsi sercu Jezusa i Maryi. Pozwólmy Jej, aby wzięła nas za rękę i prowadziła do pokoju, który daruje nam Bóg.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 grudnia 2004 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]