Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 2004r.

Drogie dzieci! To jest czas łaski dla rodziny i dlatego wzywam was – odnówcie modlitwę. Niech w sercu waszej rodziny będzie Jezus. Uczcie się kochać wszystko to co jest święte w modlitwie. Naśladujcie żywoty świętych tak, by byli dla was bodźcem i nauczycielami na drodze świętości. Niech każda rodzina stanie się świadkiem miłości w tym świecie pozbawionym modlitwy i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia

25. wrzesień 2004 (Miesięczne)
25. listopad 2004 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou