Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2004r.

Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście w jeszcze większym stopniu żyli moimi orędziami, w pokorze i miłości tak, aby Duch Święty wypełnił was swoją łaską i mocą. Jedynie w taki sposób będziecie świadkami pokoju i przebaczenia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. marzec 2004 (Miesięczne)
25. maj 2004 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou