Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Artykuły a Nowośći » Nowe Ruchy i Społeczności Religijne » Próba umiejscowienia - Nowe Ruchy i Społeczności Religijne

Nowe Ruchy i Społeczności Religijne

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Próba umiejscowienia

W minionych latach wzrosło w widoczny sposób zainteresowanie tzw. „ ruchem odnowy" oraz „ prądami religijnymi" w Kościele. Te nowe wspólnoty i ruchy religijne zwracają na siebie uwagę również oficjalnych zwierzchników Kościoła, ponieważ mają coraz więcej członków i wzrasta ich znaczenie [ por. P.J. Cordes „ W środku naszego świata" Freiburg 1987, 13ff ( „Mitter in unserer Welt" ) ].

Na płaszczyźnie światowej nowe ruchy i wspólnoty religijne doświadczyły zachęcenia i legalizacji przez Synod Biskupów ( 1987 r.), który radził nad powołaniem i misją ludzi świeckich w Kościele i na świecie.

Posynodalny list apostolski „ Christifideles fraici" Jana Pawła II, który został opublikowany 30.XII.1998 r., jest obecnie bezsprzecznie najważniejszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o pytania, które dotyczą powołania i godności osoby świeckiej, jej społeczności i udziału w misji Kościoła ( por. „ Świeccy dziś" Służba informacyjna Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, 18, 1996 r. str.2).

Nowe prądy religijne są ugrupowaniami, w których głównie osoby świeckie, ale również księża i zakonnicy, troszczą się o intensywne życie duchowe we wspólnocie względnie o odnowę w Kościele. Grupy te są najczęściej zorganizowane „ sieciowo" ale ich rozmieszczenie nie jest równomierne. Nazwa „ ruch" zwraca uwagę na to, że grupy te już w swych strukturach różnią się znacznie od konwencjonalnych form kościelnych. Rozgraniczenie tego typu grup od innych nie zawsze jest łatwe. Różnią się one od klasycznych zakonów i współczesnych formacji zakonnych. Nie są związane z tak radykalnym postanowieniem jak w zakonach - a dożywotnimi ślubami - i mają mniej od nich zinstytucjonalizowanych elementów i obowiązujących praw. Są zbliżone do instytucji świeckich, które zostały oficjalnie założone w kościele katolickim po II Wojnie Światowej, nie mają jednak tak jasno określonych form.

Słowo „ ruch" jest również z tego powodu właściwe, że doskonale odzwierciedla elastyczną formę życia wspólnoty. Grupy te są bardziej zrestrukturyzowane i zobowiązujące niż grupy spontaniczne ale nie aż tak wiążące jak stowarzyszenia i związki. Rozumie się samo przez się, że wizerunek tego rodzaju ruchów jest ogromnie zróżnicowany, stąd trudno tu znaleźć wspólny mianownik odnośnie przekazywanych treści. Źródeł powstania nowych ruchów religijnych należy szukać w głównej mierze w Europie:

- Communione e Liberatione 1954 r. w Mediolanie

- Pierwsze Cursillo odbyło się w 1949 r. na Majorce w Hiszpanii

- Grupy małżeńskie Equipes Notre Dame powstały w 1938 r. w Paryżu

- Ruch Vocolar ma swoje źródło w 1943 r. w Trient

- Międzynarodowy Ruch Chrześcijańskich Kobiet „ GRAAL" powstał w społeczności świeckich kobiet założonej w 1921 r. w Holandii

- Seminaria małżeńskie „ Marriage Encounter" rozwinęły się w 1953 r. w Barcelonie

- Neokatechumenalna Droga (?) ma swoje początki ok. 1965 r. w Madrycie

- Ruch Schorznstalt rozpoczął się od poświęcenia się Matce Bożej, którego dokonano w 1914 r. Vallendar w Niemczech.

Ten europejski kontekst odnosi się również do religijnych społeczności powstałych na bazie duchowości zakonów:

- Społeczność franciszkańska, która czuje się powołana do naśladowania Chrystusa, w duchu Franciszka z Asyżu

- Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, która chce odnowić dziedzictwo Ignacego Loyoli ( Hiszpania)

- Wspólnota dominikańska, która żyje w duchu hiszpańskiego założyciela zakonu dominikanów

- Wspólnota karmelitańska, która wprowadza w życie dziedzictwo hiszpańskich założycieli zakonu Teresy z Avilii i Jana spod Krzyża. Dla krajów niemieckiego obszaru językowego zaakceptowanie nowych ruchów religijnych z innych krajów Europy wymagało zawsze dużej wrażliwości i tolerancji. Rozliczne kontakty i inicjatywy na płaszczyźnie międzynarodowej dają chrześcijanom w Niemczech szansę rozpowszechniania swojej wiary i „ bardziej katolickiego" prowadzenia życia. W rozwijającej się Europie Wschodni Blok stawia szczególne wyzwanie w kwestiach odkrywania nowych dróg ewangelizacji. W tym zadaniu nowe ruchy religijne powinny mieć nieoceniony wkład.

 

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]