Taal 

Boodschap, 25 april 1999

Lieve kinderen, ook vandaag roep ik je op tot gebed. Kinderen, wees blije dragers van vrede en liefde in deze wereld zonder vrede. Getuig door vasten en gebed dat je van mij bent en dat je mijn boodschappen beleeft. Bid en zoek. Ik bid tot God en kom bij Hem voor u tussenbeide opdat je je bekeert. Moge je leven en gedrag altijd diep christelijk zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 maart 1999 (Maandelijks)
25 mei 1999 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen