Taal 

Boodschap, 16 januari 1986

Vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit te bidden. Ik heb je gebed nodig, opdat God door jullie allen verheerlijkt wordt. Lieve kinderen, Ik smeek jullie: Luister naar mijn moederlijke oproep en leef ernaar. Als Ik jullie daartoe uitnodig is dat alleen uit liefde en om jullie te kunnen helpen.
9 januari 1986 (Wekelijks)
23 januari 1986 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen