Taal 

Boodschap, 14 november 1985

Ik, je Moeder, bemin jullie. Ik moedig jullie aan te bidden. Ik word nooit moe; Ik roep jullie, zelfs wanneer jullie je van mijn Hart verwijderen. Ik lijd om elke persoon die zich te gronde richt. Maar Ik ben je Moeder; Ik vergeef gemakkelijk en Ik ervaar vreugde over ieder kind dat naar Mij terugkeert.
7 november 1985 (Wekelijks)
21 november 1985 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen