Taal 

Boodschap, 16 mei 1985

Ik nodig jullie uit met meer ijver te bidden en ook beter deel te nemen aan de Mis. Ik wil dat de Mis voor jullie een Godservaring wordt. En vooral de jongeren spoor Ik aan: Sta open voor de H.Geest, omdat God jullie in deze dagen waarin Satan heel actief wordt, naar zich toe trekt.
9 mei 1985 (Wekelijks)
23 mei 1985 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen