Taal 

Boodschap, 24 januari 1985

Lieve kinderen, in deze dagen hebben jullie van Gods tederheid genoten door de vernieuwing van de parochie. Maar Satan werkt nog harder om jullie je blijdschap te ontrukken. Door het gebed kunnen jullie hem volledig ontwapenen en je geluk veilig stellen.
17 januari 1985 (Wekelijks)
31 januari 1985 (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen