Taal 

Boodschap, 25 oktober 2023

Lieve kinderen! De winden van kwaad, haat en onrust waaien over de aarde om levens te vernietigen. Daarom heeft de Allerhoogste mij naar jullie gestuurd om jullie naar het pad van vrede en eenheid met God en de mensen te leiden. Jullie, lieve kinderen, zijn mijn uitgestrekte handen: bid, vast en breng offers voor de vrede, de schat waar ieder hart naar verlangt. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
25 september 2023 (Maandelijks)
25 november 2023 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen