Taal 

Boodschap, 25 mei 2023

Lieve kinderen! Ik nodig je uit om de natuur in te gaan en te bidden opdat de Allerhoogste tot je hart spreekt en dat je de kracht van de Heilige Geest ervaart om te getuigen van de liefde die God heeft voor elk schepsel. Ik ben bij je en ik spreek voor jullie ten beste.. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.
25 april 2023 (Maandelijks)
25 juni 2023 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen