Taal 

Boodschap, 25 maart 2023

Lieve kinderen, moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn.
25 februari 2023 (Maandelijks)
25 april 2023 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen