Taal 

Boodschap, 25 augustus 2010

Lieve kinderen, met grote vreugde zou ik jullie ook vandaag opnieuw willen oproepen: Bid, bid, bid. Moge deze tijd voor jullie een tijd van persoonlijk gebed zijn. Zoek in de loop van de dag een plaats waar jullie in jezelf gekeerd met vreugde zullen bidden. Ik bemin jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
2 augustus 2010 (Speciaal)
2 september 2010 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen