Taal 

Boodschap, 25 januari 2010

Lieve kinderen, Moge deze tijd voor jullie de tijd van persoonlijk gebed zijn, opdat in jullie harten het zaad van het geloof mag groeien en dat het mag uitgroeien tot een blijde getuigenis voor de anderen. Ik ben met jullie en wil jullie allen aansporen: groei en verheug je in de Heer die jullie geschapen heeft. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
2 januari 2010 (Speciaal)
2 februari 2010 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen