Taal 

Boodschap, 25 december 2009

Lieve kinderen, Op deze blijde dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie zijn vrede en zegen moge geven. Mijn lieve kinderen, deel deze vrede en zegen met de anderen, in liefde. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.
25 november 2009 (Maandelijks)
2 januari 2010 (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen