Taal 

Boodschap, 25 september 2009

Lieve kinderen, werk met vreugde en volharding aan jullie bekering. Offer al uw vreugde en lijden op aan mijn Onbevlekt Hart, opdat ik jullie allen zou kunnen leiden naar mijn welbeminde Zoon, zodat jullie vreugde vinden in zijn Hart. Ik ben bij jullie om te leren en jullie te leiden naar de eeuwigheid. Dank om jullie beantwoording aan mijn oproep.
25 augustus 2009 (Maandelijks)
25 oktober 2009 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen