Taal 

Boodschap, 25 juli 2008

Lieve kinderen, in deze tijd, nu jullie denken aan lichamelijke rust, nodig ik jullie uit tot bekering. Bid en werk, zo dat jullie hart verig verlangt naar God, de Schepper, die de echte rust is voor jullie ziel en lichaam. Moge Hij jullie zijn gelaat tonen en zijn vrede geven. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. Dank om uw beantwoording aan mijn oproep.
25 juni 2008 (Maandelijks)
25 augustus 2008 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen