Taal 

Boodschap, 25 april 2005

Lieve kinderen, ook vandaag roep ik je op, het gebed in je gezin te vernieuwen. Door het gebed en het lezen van de Heilige Schrift moge de Heilige Geest, die je zal vernieuwen, in je families komen. Zo zullen jullie geloofsleraars worden in uw familie. Door gebed en liefde zal de wereld een betere weg inslaan en zal de liefde de overhand krijgen iin deze wereld. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 maart 2005 (Maandelijks)
25 mei 2005 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen