Taal 

Boodschap, 25 november 2004

Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie allen op voor mijn intenties te bidden. Bid in het bijzonder, mijn lieve kinderen, voor degenen die Gods liefde nog niet hebben leren kennen en die God de Verlosser niet zoeken. Gij, mijn lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen en breng hen door uw voorbeeld dichter bij mijn Hart en het Hart van mijn Zoon. God zal u met genaden en alle zegen belonen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 oktober 2004 (Maandelijks)
25 december 2004 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen