Taal 

Boodschap, 25 augustus 2004

Lieve kinderen, ik roep jullie allemaal op tot bekering van het hart. Neem, net als in de eerste dagen dat ik hier kwam, het besluit om helemaal anders te gaan leven. Zo zul je, mijn lieve kinderen, de kracht hebben om te knielen en uw hart voor God te openen. God zal je gebed verhoren. Ik spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.
25 juli 2004 (Maandelijks)
25 september 2004 (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen