Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Dicembru, 2008

Medjugorje Website Updates by month Dicembru, 2008

Dicembru 2, 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Gheziez uliedi, f' dan iz-zmien qaddis ta' stennija ferrieha, Alla ghazel lilkom ic-ckejknin biex iwettaq l-intenzjonijiet kbar tieghu. Uliedi, kunu umli. Permezz ta' l-umilta' taghkom, bl-gherf tieghu, Alla jaghmel minn qlubkom dar maghzula. Intom iddawwluha bl-ghemil tajjeb taghkom u ghaldaqstant b' hekk, b' qalb miftuha, intom tilqghu t-twelid ta' Ibni fl-imhabba generuza kollha tieghu. Grazzi gheziez uliedi.
Wara l-Madonna ziedet tghid, "Bil-qalb nitlob 'l Alla biex jaghti qawwa u mhabba lir-rghajja taghkom, biex ighinukom f' dan u jmexxukom."
Dicembru 6, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen
In honor of Our Mother

 

Dicembru 14, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Author: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana December 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. December 2008

Dicembru 21, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Song lyrics included, Music with pictures
God Loves You

A beautiful Croatian devotional, spiritual song by Maja Štrk, performed by VIS Dujam from Split. Comes with accompanying video slideshow with some beautiful scenes and images related to Medjugorje, Jesus, angels, children and Christmas. Inspirational lyrics in both English and Croatian are provided as well.

Dicembru 23, 2008 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Other / Author: Marek Gayer
Merry Christmas Happy New Year 2009

I wish all of you blissful and spiritual Christmas feasts. Regardless where or with whom you will be, let there will be also Jesus and Mary's Love with you, shining upon your hearts with bliss. Let the little Jesus will be reborn, reestablished and honored in your hearts and life.

Click on the title to continue reading the wishings and to display accompanying pictures!

Dicembru 25, 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Gheziez uliedi! Qeghdien tigru, tahdmu, tigbru - izda minghajr ma tbierku. M' intomx titolbu! IIlum insejhilkom biex tieqfu quddiem il-maxtura u timmeditaw fuq Gesu', li Jien naghti lilkom illum ukoll biex iberikkom u jghinkom tifhmu li minghajru m' ghandkomx futur. Ghaldaqstant, tfal ckejknin, itilqu hajjitkom f' idejn Gesu' halli Hu jmexxikom u jipprotegikom minn kull hazen. Grazzi talli smajtu s-sejha tieghi.
Dicembru 28, 2008 , Last update Dicembru 31, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Wide screen / Author: Arturando
Medjugorje 2008 by arturando.it

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]