Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Novembru, 2008

Medjugorje Website Updates by month Novembru, 2008

Novembru 2, 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Gheziez uliedi, illum insejhilkom ghall-ghaqda shiha ma' Alla. Gisimkom jinsab hawn fl-art izda jien nitlobkom sabiex ruhkom tkun dejjem iktar vicin t' Alla. Dan taslu ghalih permezz tat-talb, talb b' qalb miftuha. B' dan il-mod intom troddu hajr lil Alla tat-tjubija bla tarf li Hu jaghtikom permezz tieghi u b' qalb sinciera tircievu l-obbligazzjoni sabiex tittrattaw lill-erwieh li tiltaqghu maghhom bl-istess tjubija. Grazzi uliedi.
Il-Madonna ziedet tghid: "Bil-qalb nitlob 'l Alla sabiex jaghti qawwa u mhabba lir-rghajja taghkom sabiex jghinukom u jmexxukom f' dan."
Novembru 2, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Charity
Mary's Meals - Simple Solution to World Hunger

Mary's Meals is an international movement to set up school feeding projects in communities where poverty and hunger prevent children from gaining an education.

Novembru 8, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Apparitions / Author: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana November 2008

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. November 2008

Novembru 10, 2008 /  Section: Picture & Photo Galleries - Category: Medjugorje Photos - Pictures Gallery / Author: Marek Gayer
Descript
Novembru 15, 2008 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Festival Mladifest, Testimonies
Other languages: English, Deutsch, Italiano
Young People Say

This year’s festival saw the participation of young people from sixty countries; 310 priests co-celebrated the first Mass and 440 of them co-celebrated the last one. How can we count the number of people present? Some estimates speak of twenty thousand communions distributed at each Mass, but there were certainly many, many more people than this present.

Novembru 15, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Marian Apparitions, Documentary
Medjugorje Civitavecchia

In the first part, this video is a short played adaptation, with brief informations about Medjugorje apparitions, how Our Lady appears and content of messages and their meanings.

Novembru 22, 2008 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures
Gospa Majka Moja

 

Novembru 25, 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Gheziez uliedi! Anke llum insejhilkom, f' dan iz-zmien ta' grazzja, sabiex titolbu halli ic-ckejken Gesu' jitwieled fi qlubkom. Jalla Hu, li Hu l-paci nnifisha, jaghti l-paci lid-dinja kollha permezz taghkom. Ghaldaqstant tfal ckejknin, itolbu bla waqfien ghal din id-dinja mqallba u bla paci, halli intom issiru xhieda tal-paci ghal kulhadd. Jalla t-tama tibda tnixxi minn qlubkom bhal xmara ta' grazzja. Grazzi talli smajtu s-sejha tieghi.
Novembru 29, 2008 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Testimonies
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Foot Poland Medjugorje

Mrs. Katarina Bednarczyk Sieminska (55) from Kazimierz Dolny near Lublin came on foot from Poland to Medjugorje. She walked 62 days; she made this pilgrimage with empty hands trusting only in God’s Providence. She carried only a cross, the breviary and a geographic map. The prayer intention of this pilgrimage was for the peace in the world, for the reconciliation of the whole world, which is one single God’s family. She is married, has no children. Her husband is an artist, a painter.

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]