Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Malti) - letters R-T

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Malti) - letters R-T

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
6 / 6 R
1 / 1 Rappreżentanti
1 / 1 Raqda
1 / 1 Raskom
1 / 1 Rebah
1 / 1 Rebbiegha
1 / 1 Redentur
1 / 1 Regghet
4 / 4 Religjuzi
1 / 1 Reliġjużi
6 / 5 Rghajja
6 / 6 Rgħajja
1 / 1 Rifless
1 / 1 Rikonċiljazzjoni
1 / 1 Rrid
1 / 1 Rrivela
1 / 1 Ruhha
11 / 9 Ruhkom
1 / 1 Ruħi
2 / 2 Ruħkom
 
Count Word
1 / 1 Rxoxt
40 / 32 S
64 / 44 Sabiex
1 / 1 Sabih
1 / 1 Sagrament
1 / 1 Sagrificcju
4 / 3 Saltna
1 / 1 Salv
9 / 7 Salvazzjoni
8 / 7 Santu
1 / 1 Sarux
3 / 3 Satana
2 / 2 Saċerdoti
1 / 1 Saħansitra
3 / 3 Saħħitkom
8 / 7 Se
21 / 21 Sejha
2 / 2 Sejhu
1 / 1 Sejjah
2 / 2 Sejra
 
Count Word
22 / 17 Sejħa
1 / 1 Sejħilhom
3 / 2 Sena
2 / 2 Sens
1 / 1 Serrħu
1 / 1 Seta
1 / 1 Settembru
1 / 1 Sew
1 / 1 Sewwa
1 / 1 Sforz
1 / 1 Sibu
1 / 1 Sid
42 / 42 Sidtna
1 / 1 Sigar
3 / 3 Sincerament
5 / 4 Sinciera
3 / 3 Sinjali
1 / 1 Sinċiera
2 / 2 Skond
3 / 2 Skont
 
Count Word
2 / 2 Slaleb
3 / 3 Sliem
2 / 2 Smewwiet
1 / 1 Sodi
37 / 37 Soldo
1 / 1 Soċjetajiet
2 / 2 Specjalment
6 / 5 Speċjali
3 / 3 Spiritwali
1 / 1 Spirtu
3 / 2 Ssaltan
1 / 1 Ssalvaw
1 / 1 Ssegwu
1 / 1 Ssejhulu
1 / 1 Ssejħulu
2 / 2 Ssibu
3 / 3 Ssiru
1 / 1 Ssoffri
1 / 1 Stedint
3 / 3 Stennija
 
Count Word
1 / 1 Stqarrija
2 / 2 Sultan
2 / 2 Sumu
1 / 1 Sħiħa
144 / 63 Ta
8 / 7 Tad
1 / 1 Taf
1 / 1 Tafdaw
1 / 1 Tafuh
1 / 1 Tafuħx
34 / 25 Taghkom
1 / 1 Taghmilkom
1 / 1 Taghti
3 / 3 Taghtikom
2 / 1 Tagħha
1 / 1 Tagħhom
1 / 1 Tagħmilkom
2 / 2 Tagħna
1 / 1 Tahdmu
1 / 1 Tahfer
 
Count Word
2 / 2 Tahsbu
1 / 1 Taht
11 / 10 Tajjeb
1 / 1 Tajtkom
44 / 30 Tal
32 / 26 Talb
1 / 1 Talbet
2 / 2 Talbitna
1 / 1 Talil
36 / 36 Talli
3 / 3 Tant
4 / 4 Tar
1 / 1 Tarawha
1 / 1 Tarf
1 / 1 Taslu
3 / 3 Tassew
4 / 4 Tax
1 / 1 Taz
3 / 3 Taċċettaw
2 / 2 Taħdmu
 
Count Word
1 / 1 Taħfrux
2 / 2 Taħsbu
2 / 2 Tbatijiet
1 / 1 Tbatu
1 / 1 Tbiddlu
1 / 1 Tbierku
1 / 1 Temmu
2 / 2 Tentazzjonijiet
1 / 1 Tergghu
1 / 1 Terqu
1 / 1 Tezor
1 / 1 Teħtieġu
24 / 22 Tfal
1 / 1 Tfejqu
7 / 4 Tfittxu
1 / 1 Tghaddu
1 / 1 Tghalqux
1 / 1 Tgharfu
3 / 3 Tghid
1 / 1 Tghidu
 
Count Word
1 / 1 Tghinu
4 / 2 Tghixu
1 / 1 Tgħalqux
3 / 3 Tgħarfu
1 / 1 Tgħid
1 / 1 Tgħin
1 / 1 Tgħinuni
5 / 5 Tgħixu
2 / 2 Thallu
1 / 1 Thalluh
1 / 1 Thares
2 / 2 Tharsu
2 / 1 Thobb
4 / 4 Thobbu
1 / 1 Thoss
1 / 1 Thossukomx
1 / 1 Tibdew
1 / 1 Tibdilkom
1 / 1 Tibnu
2 / 2 Tibqa
 
Count Word
1 / 1 Tibżgħux
1 / 1 Tichdux
1 / 1 Tiddeċiedu
1 / 1 Tidhkux
48 / 33 Tieghi
13 / 10 Tieghu
7 / 6 Tiegħu
1 / 1 Tieqaf
6 / 5 Tifhmu
1 / 1 Tifthilkom
4 / 4 Tiftħu
1 / 1 Tigbdu
1 / 1 Tiggustifikaw
2 / 2 Tigi
3 / 3 Tigu
2 / 1 Tikber
1 / 1 Tikkonvertihom
2 / 1 Tilef
1 / 1 Tiltaqa
2 / 2 Tiltaqghu
 
Count Word
1 / 1 Timmeditaw
1 / 1 Timsah
1 / 1 Tinbidel
2 / 2 Tinfetah
1 / 1 Tinsabu
4 / 3 Tinsew
1 / 1 Tintilfu
1 / 1 Tinzlu
1 / 1 Tippermettilkom
1 / 1 Tippruvawx
1 / 1 Tircievu
1 / 1 Tirraddjaw
1 / 1 Tirrifjutawnix
1 / 1 Tirrifjutawx
1 / 1 Tisimghu
2 / 1 Tiskopru
1 / 1 Tissaħħu
3 / 3 Tista
1 / 1 Tistenbaħ
1 / 1 Tistenna
 
Count Word
1 / 1 Tistghux
1 / 1 Tistgħax
2 / 2 Tistgħux
1 / 1 Titghallmu
1 / 1 Titilfux
1 / 1 Titkellmu
1 / 1 Titnissel
13 / 12 Titolbu
1 / 1 Tittrattaw
1 / 1 Titwarrbux
1 / 1 Tixeghlu
2 / 2 Tixhdu
1 / 1 Tixtiequ
1 / 1 Tixtiequx
1 / 1 Tiġbed
1 / 1 Tiġbru
1 / 1 Tiġġerrew
1 / 1 Tiġġudikawx
14 / 13 Tkun
26 / 19 Tkunu
 
Count Word
2 / 2 Tmorru
1 / 1 Tmutux
1 / 1 Tnixxi
1 / 1 To
1 / 1 Tohrog
1 / 1 Toqrob
1 / 1 Toħroġ
1 / 1 Tqajmu
1 / 1 Tqieghed
1 / 1 Tqisuh
1 / 1 Tremendament
5 / 3 Tridu
1 / 1 Triqitkom
1 / 1 Troddu
1 / 1 Ttradejtuh
2 / 2 Tul
1 / 1 Turuhom
2 / 2 Twajjeb
1 / 1 Twaqqif
1 / 1 Twassal
 
Count Word
1 / 1 Twelid
2 / 2 Twettaq
3 / 3 Twettqu
1 / 1 Tweġiba
1 / 1 Twieldu
1 / 1 Tħabbtu
2 / 1 Tħobb
3 / 2 Tħobbu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
Gunju 2, 2008  till the latest message of Novembru 2, 2011

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]