Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Malti) - letters G-J

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Malti) - letters G-J

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
4 / 4 Gabu
4 / 4 Gdid
1 / 1 Gebel
1 / 1 Genbkom
1 / 1 Generuza
11 / 7 Gesu
1 / 1 Ggeddidilkom
1 / 1 Ghad
1 / 1 Ghadx
1 / 1 Ghajn
1 / 1 Ghajnejkom
2 / 1 Ghajnejn
24 / 18 Ghal
8 / 8 Ghaldaqstant
2 / 2 Ghaliex
1 / 1 Ghalih
1 / 1 Ghalihom
1 / 1 Ghalija
21 / 17 Ghall
1 / 1 Ghamlu
 
Count Word
1 / 1 Ghandha
2 / 2 Ghandhom
4 / 1 Ghandi
2 / 2 Ghandkom
1 / 1 Ghanijiet
3 / 3 Ghaqda
2 / 2 Gharkubtejkom
9 / 7 Ghas
10 / 9 Ghax
3 / 3 Ghazel
1 / 1 Gherf
1 / 1 Gheriqtu
1 / 1 Ghixien
2 / 2 Gholi
1 / 1 Gibu
1 / 1 Gid
1 / 1 Giebu
3 / 3 Gisimkom
74 / 74 Grazzi
11 / 10 Grazzja
 
Count Word
1 / 1 Griehi
1 / 1 Gudizzju
2 / 2 Għadhom
1 / 1 Għadkom
15 / 8 Għal
7 / 7 Għaldaqstant
6 / 6 Għaliex
2 / 2 Għalihom
12 / 7 Għalikom
1 / 1 Għalkemm
1 / 1 Għamilkom
1 / 1 Għamlu
1 / 1 Għandek
1 / 1 Għandhiex
2 / 2 Għandi
4 / 4 Għandkom
6 / 5 Għaqda
6 / 6 Għar
13 / 12 Għas
4 / 3 Għat
 
Count Word
1 / 1 Għażilhom
1 / 1 Għażiż
1 / 1 Għidt
1 / 1 Għidtu
2 / 2 Għixu
2 / 2 Għoli
2 / 2 Hafna
12 / 10 Hajja
4 / 3 Hajjitkom
2 / 2 Hajr
22 / 18 Halli
3 / 3 Hallieq
1 / 1 Hanina
1 / 1 Harsa
3 / 3 Harsu
11 / 11 Hawn
1 / 1 Hazina
1 / 1 Hejju
6 / 6 Hemm
2 / 2 Hemmx
 
Count Word
1 / 1 Hfirt
15 / 12 Hi
1 / 1 Hijiex
1 / 1 Hin
1 / 1 Hlewwa
2 / 2 Hniena
1 / 1 Htiega
1 / 1 Htija*
1 / 1 Huha
2 / 1 Hukom
8 / 8 Huwa
2 / 1 Huwiex
1 / 1 Ibati
1 / 1 Ibdew
1 / 1 Iberikkom
1 / 1 Ibieghedukom
81 / 46 Ibni
1 / 1 Ibqgħu
19 / 16 Id
1 / 1 Iddawwluha
 
Count Word
1 / 1 Iddispjacikom
1 / 1 Idejha
3 / 2 Idejn
1 / 1 Iebes
2 / 2 Ieqfu
3 / 3 Ifirhu
3 / 3 Iftħu
1 / 1 Iggeddu
1 / 1 Ihobbu
1 / 1 Iilum
1 / 1 Ikbru
1 / 1 Ikkonvertu
2 / 2 Ikollkom
20 / 16 Iktar
13 / 12 Ikunu
96 / 53 Il
1 / 1 Ilissnu
15 / 14 Ilkoll
1 / 1 Ilwien
1 / 1 Imdawwra
 
Count Word
3 / 2 Imhabbti
2 / 2 Imhabbtu
2 / 2 Immakulata
1 / 1 Immexikom
8 / 8 Immexxikom
1 / 1 Imnaddfa
4 / 4 Importanti
1 / 1 Imtaqqla
1 / 1 Imwiegħed
1 / 1 Imxejt
34 / 17 Imħabba
2 / 2 Imħabbtu
2 / 2 In
4 / 4 Inberikkom
1 / 1 Indawwalhom
1 / 1 Indirizzatha
1 / 1 Individwi
1 / 1 Infakkarkom
1 / 1 Infinita
1 / 1 Inftaħtu
 
Count Word
11 / 10 Infuskom
1 / 1 Ingibilkom
1 / 1 Ingustizzja
1 / 1 Inhares
1 / 1 Inhobbkom
1 / 1 Inhu
1 / 1 Injoranza
1 / 1 Inkuraġġiment
1 / 1 Inqas
1 / 1 Inqieghed
17 / 16 Insejhilkom
14 / 12 Insejħilkom
1 / 1 Intercessjoni
1 / 1 Interċessjoni
52 / 36 Intom
7 / 6 Intomx
1 / 1 Inzlu
2 / 2 Inċentiv
3 / 3 Inħares
1 / 1 Inħeġġiġkom
 
Count Word
1 / 1 Ipoġġi
1 / 1 Ippermettuli
1 / 1 Ipprotegu
1 / 1 Ippurifikata
2 / 2 Ir
1 / 1 Iridu
1 / 1 Irringrazzjathom
2 / 2 Irxoxt
1 / 1 Isbah
1 / 1 Isbaħ
1 / 1 Isegwukom
1 / 1 Isejhilkom
5 / 4 Isem
1 / 1 Iseħħ
2 / 2 Isir
1 / 1 Ismu
3 / 3 Issa
1 / 1 Issejħilkom
1 / 1 Issir
7 / 6 Issiru
 
Count Word
29 / 26 It
1 / 1 Itilghu
33 / 18 Itolbu
3 / 3 Iva
2 / 2 Iwettaq
1 / 1 Ix
4 / 4 Ixhdu
1 / 1 Ixxenqu
6 / 6
1 / 1 Izbalji
8 / 8 Izda
8 / 7 Iżda
1 / 1 Iċċedux
1 / 1 Iċħdu
1 / 1 Iħobbkom
1 / 1 J
2 / 1 Jaf
1 / 1 Jafkom
1 / 1 Jafuhiex
1 / 1 Jafuhx
 
Count Word
1 / 1 Jaghlaqkom
2 / 2 Jaghmel
4 / 4 Jaghtikom
1 / 1 Jagħti
1 / 1 Jahfer
1 / 1 Jahkimkom
26 / 19 Jalla
1 / 1 Jaqa
1 / 1 Jarawha
1 / 1 Jattakkawkom
1 / 1 Jbiegħdkom
1 / 1 Jbiegħedkom
5 / 4 Jekk
2 / 2 Jeqred
2 / 2 Jerga
1 / 1 Jesprimi
1 / 1 Jeżisti
1 / 1 Jfittxuh
1 / 1 Jgeddidkom
1 / 1 Jghaddi
 
Count Word
1 / 1 Jghinkom
2 / 2 Jghinukom
1 / 1 Jgħarfu
1 / 1 Jgħinkom
1 / 1 Jgħixu
1 / 1 Jhobbkom
1 / 1 Jhobbuhx
1 / 1 Jhossux
1 / 1 Jibdel
1 / 1 Jibdew
2 / 2 Jibqghu
1 / 1 Jidhru
47 / 31 Jiena
1 / 1 Jiffurmakom
2 / 1 Jifhmux
1 / 1 Jiftħilkom
2 / 2 Jigi
1 / 1 Jikbru
2 / 2 Jilqghu
2 / 2 Jilqgħu
 
Count Word
1 / 1 Jimla
3 / 2 Jimxu
1 / 1 Jinsabu
1 / 1 Jintbagħtulhom
2 / 2 Jippermettili
1 / 1 Jipprotegikom
1 / 1 Jirreferi
1 / 1 Jirrifjutax
1 / 1 Jirxuxtaw
1 / 1 Jisghtu
1 / 1 Jiskopri
1 / 1 Jiskopruh
1 / 1 Jisseparawkom
3 / 3 Jista
3 / 1 Jistenna
1 / 1 Jistennikom
3 / 3 Jistgħu
1 / 1 Jistgħux
1 / 1 Jittrasformakom
3 / 3 Jitwieled
 
Count Word
1 / 1 Jixtieq
1 / 1 Jixtieqha
1 / 1 Jixxennaq
1 / 1 Jiżvijakom
1 / 1 Jkecci
1 / 1 Jkollu
5 / 5 Jkunu
1 / 1 Jkunux
3 / 3 Jmexxukom
1 / 1 Jnehhilkom
1 / 1 Joghgbu
1 / 1 Johrog
1 / 1 Joħroġ
1 / 1 Jpoġġi
1 / 1 Jqarribkom
1 / 1 Jqum
1 / 1 Jridu
1 / 1 Jridux
1 / 1 Jsaltan
1 / 1 Jsaqsi
 
Count Word
1 / 1 Jtaqqalkom
1 / 1 Jtellifkom
4 / 4 Jum
1 / 1 Jwassalkom
1 / 1 Jħallikomx
1 / 1 Jħoss

This list was generated from all the Medjugorje messages from
Gunju 2, 2008  till the latest message of Novembru 2, 2011

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]