Valoda 

Vēstījums no Medžugorjes, 2010.g. 25. Jūlijs

Mīļie bērni! No jauna aicinu jūs, lai jūs sekotu man ar prieku. Es ilgojos jūs visus vest pie Mana Dēla, jūsu Pestītāja. Jūs nesaprotat, ka bez Viņa jums nav ne prieka un miera, ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tādēļ, bērniņi, izmantojiet šo laiku priecīgai lūgšanai un paļāvībai (uz Jēzu). Pateicos, ka uzklausāt manu aicinājumu.
2.Jūlijs.2010. (Other)
2.Augusts.2010. (Other)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija