Valoda 

Vēstījums no Medžugorjes, 2006.g. 2. Maijs - Dievmātes vēstījums Mirjamai

Dārgie bērni! Nāku pie jums kā Māte. Nāku ar atvērtu sirdi, pilnu mīlestības uz jums, maniem bērniem. Atbrīvojiet savas sirdis no visa tā, kas traucē jums pieņemt Mani, lai iepazītu Mana Dēla mīlestību. Mana sirds ilgojas gūt uzvaru jūsu sirdīs, lai tajās īstenojas Mans triumfs. Atveriet savas sirdis! Uz to es vēlos jūs vadīt, tās ir manas ilgas. Pateicos jums!
25.Aprīlis.2006. (Monthly)
25.Maijs.2006. (Monthly)
 
Par salīdzinājums ar cits voloda versija