Jezik 

Poruka, 25. lipanj 1999. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo 7 - 8 minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj, muž i troje djece. Nakon ukazanja Ivanka je rekla da je tijekom ukazanja molila za župu i obitelji i sve preporučila u molitvi. Gospa je dala slijedeću poruku:
Draga djeco, zahvaljujte mome Sinu za sve milosti koje vam je dao. Molite za mir, molite za mir, molite za mir!
25. lipanj 1999 (Mjesečne)
25. srpanj 1999 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete