Jezik 

Poruka, 25. rujan 1996.

Draga djeco! Danas vas pozivam, da prikažete svoje križeve i trpljenje na moje nakane. Dječice, ja sam vaša majka i želim vam pomoći tražeći za vas milost kod Boga. Dječice, prikažite svoje patnje kao dar Bogu, da postanu prelijepi cvijet radosti. Zato, dječice, molite, da shvatite da patnja može postati radost i križ put radosti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
25. kolovoz 1996 (Mjesečne)
25. listopad 1996 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete