Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da činite djela milosrđa s ljubavlju i iz ljubavi prema meni i vašoj i mojoj braći i sestrama. Draga djeco, sve što činite drugima, činite s velikom radošću i poniznošću prema Bogu. Ja sam s vama i iz dana u dan prikazujem vaše žrtve i molitve Bogu za spas svijeta. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
25. listopad 1990 (Mjesečne)
25. prosinac 1990 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete