Jezik 

Poruka, 5. rujan 1985.

Draga djeco! Danas vam zahvaljujem za sve molitve! Molite i dalje sve više, tako će sotona od ovog mjesta biti dalje. Draga djeco, plan sotone je propao. Molite da se ostvari ono što Bog planira u ovoj župi. Zahvaljujem napose mladima za žrtve koje su prinijeli. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
29. kolovoz 1985 (Tjedne)
12. rujan 1985 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete