Jezik 
Draga djeco! Volim župu i svojim plaštom čuvam je od svake radnje sotonske. Molite da sotona odstupi od župe i svakog pojedinca koji dolazi u župu. Tako ćete moći čuti svaki zov Božji i odgovoriti svojim životom. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
4. srpanj 1985 (Tjedne)
18. srpanj 1985 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete