Jezik 
Draga djeco! Hvala vam što sav svoj trud predajete Bogu - i sada kada vas on kuša preko plodova koje berete. Znajte, draga djeco, da vas voli i zato vas kuša. Vi predajte uvijek sve terete Bogu i nemojte se brinuti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!
4. listopad 1984 (Tjedne)
18. listopad 1984 (Tjedne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete