Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da molite na moje nakane. Obnovite post i molitvu, jer sotona je mudar i privlači mnoga srca grijehu i propasti. Ja vas pozivam dječice na svetost i da živite u milosti. Klanjajte se mom Sinu da vas On ispuni svojim mirom i ljubavlju za kojima žudite. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. listopad 2012 (Posebne)
2. studeni 2012 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete