Jezik 

Poruka, 25. rujan 2011.

Draga djeco! Pozivam vas da ovo vrijeme bude za sve vas vrijeme svjedočenja. Vi koji živite u ljubavi Božjoj i iskusili ste njegove darove posvjedočite ih svojim riječima i životom, da budu na radost i poticaj drugima u vjeri. Ja sam s vama i neprestano zagovaram pred Bogom za sve vas da vaša vjera bude uvijek živa i radosna i u ljubavi Božjoj. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
2. rujan 2011 (Posebne)
2. listopad 2011 (Posebne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete