Jezik 

Poruka, 2. travanj 2009. - Gospina poruka vidjelici Mirjani

Draga djeco! Božja ljubav je u mojim rječima. Djeco moja, to je ljubav koja vas želi okrenuti pravednosti i istini. To je ljubav koja vas želi spasiti od zabluda. A vi, djeco moja? Vaša srca ostaju zatvorena, tvrda su i ne odgovaraju na moje pozive, neiskrena su. Majčinskom ljubavlju molim za vas jer želim da svi uskrsnete u mome Sinu. Hvala vam. Gospa je blagoslovila sve prisutne i sve nabožne predmete.
25. ožujak 2009 (Mjesečne)
25. travanj 2009 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete