Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Gospine poruke iz Međugorja » Razmišljanje iz Poruka, 25. studeni 2003.

Razmišljanje iz Poruka, 25. studeni 2003.

UDITE LJUBAV, RADOST I MIR


 
Draga djeco! Pozivam vas da vam ovo vrijeme bude još jači poticaj na molitvu. U ovom vremenu, dječice, molite da se Isus rodi u svim srcima, posebno u onima koji ga ne poznaju. Budite ljubav, radost i mir u ovom nemirnom svijetu. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.


Djevica Marija nas iznova potic(e na molitvu u ovom vremenu došašc'a koje je pred nama. Vrijeme došašc'a kao i vrijeme korizme su vremena crkvene godine u kojima nas Crkva kao majka poziva na preispitivanja svoga životnog puta, na donošenje nekih konkretnih odluka, obec'anja, jac(ih zaokreta na svom putu prema Bogu. Tako i Marija danas kao i kroz sve ove godine želi da nam dani ne pro?u uzalud, da vrijeme ne pro?e mimo nas, odnosno da mi Boga ne zaobi?emo u ovom vremenu koje živimo, Boga koji nas zove, traži i potic(e po Mariji.
Majci su djeca najvec'a radost, a možemo li i zamisliti kolika smo radost mi Mariji - Kraljici mira. Ona je «uzrok naše radosti», a nas poziva da i mi budemo uzrok njezinoj radosti. Njezina jedina želja jest da se Isus rodi u našim srcima. Najžalosnija je Marija kad izgubimo Isusa, kad On nije s nama, odnosno kad mi nismo s njime. Potrebno je sve poduzeti vratiti se Isusu, opet ga nac'i. Ljudski govorec'i, i Marija i Isus trpe kad se od njih udaljimo, kad ga na bilo koji nac(in i zbog bilo c(ega napustimo. A Majka nas vodi svom Sinu, s njom c'emo ga uvijek najlakše nac'i i uz njega ostati. Ona i nema važnije zadac'e od te, ali je može izvesti jedino s našom suradnjom. Zato nas potic(e i stavlja na srce ona sredstva koje crkva u svome krilu daruje svojoj djeci kroz stoljec'a privodec'i ih Bogu i ra?ajuc'i ih na novi život u Bogu.
Cilj Gospinih poruka i ukazanja jest da upoznaju Boga svi, da se svi s njim susretnu. Želi da po nama Bog do?e svima. Povezani smo jedni s drugima i odgovorni jedni za druge. Bog nema drugog puta da do?e na ovaj svijet nego po nekom c(ovjeku i preko c(ovjeka drugome c(ovjeku. Bog želi doc'i na ovaj svijet po tebi i meni. Jer ako tako ne do?e kako c'e onda doc'i? Jedini potpuni smisao našega života jest dopustiti mu da do?e. Ako mu ne dopustimo u c(emu je onda smisao našega života, i tko smo mi na ovoj zemlji bez njega.
Bog i ovog došašc'a i Božic'a pred nama želi doc'i. On ima vremena. On ima vjec(nost. A mi imamo samo ovaj danas, ovaj trenutak. Naša vjec(nost nije nego Božja. Bog treba našu obic(nost, jednostavnost. Bog treba našu blizinu a mi još više njegovu.
Tek po blizini s Bogom moc'i c'emo iz dana u dan postajati ljubav, radost i mir ovom svijetu kako nam Gospa govori. Jer djela ljubavi su djela mira. A kad se ljubav dijeli s nekime, osjec'a se mir koji obuzima i onoga koji je daje i koji je prima. Kad je mir, Bog je tu i na taj nac(in Bog dodiruje našu dušu i iskazuje svoju ljubav prema nama, tako da izlijeva mir i radost u naša srca.
Blažena Majka Terezija molila je: «Vodi me od smrti ka životu. Od laži ka istini. Vodi me od oc(aja ka nadi. Od straha ka povjerenju. Vodi me od mržnje ka ljubavi. Od rata ka miru. Daj da mir ispuni naša srca, naš svijet i naš svemir, mir, mir mir.»
Nismo sami, Marija je s nama, svojom blizinom i snagom majc(inske ljubavi želec'i da mir njezinog srca u?e u svako srce. Dopustimo joj to.

Fra ljubo Kurtovic'

Medjugorje 26. 11. 2003.


Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]