Jezik 
Draga djeco! Danas vas pozivam da stavite molitvu na prvo mjesto u vašem životu. Molite i nek vam molitva, dječice, bude radost. Ja sam s vama i zagovaram za sve vas, a vi dječice, budite radosni nositelji mojih poruka. Nek vaš život sa mnom bude radost. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Razmišljanje iz poruke

25. travanj 2002 (Mjesečne)
25. lipanj 2002 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete