Jezik 

Poruka, 25. lipanj 2000. - Godišnje Gospino ukazanje Ivanki

Ukazanje, koje je trajalo 7 minuta, Ivanka je imala u svojoj obiteljskoj kući. Ukazanju je bila nazočna samo Ivankina obitelj, muž i troje djece. Gospa je dala sljedeću poruku:
Ja sam se predstavila “Kraljicom mira”. Ponovno vas pozivam na mir, post, molitvu. Obnovite obiteljsku molitvu i primite moj blagoslov.
Ivanka nam je kazala da je Gospa bila vesela i da joj je govorila o šestoj tajni.
25. lipanj 2000 (Mjesečne)
25. srpanj 2000 (Mjesečne)
 
Za uspoređivanje poruke sa drugimi jezičnimi verzijemi izaberete