Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje News & Articles » Fra Svetozar Kraljević u ime svećenika međugorske župe o Caritasu iz Birminghama, Sterret, Alabama

Fra Svetozar Kraljević u ime svećenika međugorske župe o Caritasu iz Birminghama, Sterret, Alabama

Other languages: English, Español, Hrvatski, Italiano

Draga braćo i sestre,

Ovdje u Međugorju, u ime svećenika koji u župi rade s hodočasnicima iz cijeloga svijeta, izražavam svoju duboku zabrinutost zbog organizacije zvane CARITAS iz Birminghama, Alabama.

Čini se da ta organizacija ne slijedi dobra načela Katoličke crkve kao ni načela njenih cčlanova u pogledu njihove unutrašnje organizacije. Plašimo se da ima elemenata u kojima nedostaje poštivanje obiteljskih veza,uzajamno poštivanje, poštivanje crkvenih vlasti,poštivanje obitelji iz kojih njeni članovi dolaze, poštivanje vlasništva onih članova obitelji koji su sada tamo kao i onih koji su napustili zajednicu.

PAX ET BONUM!

Potpisao

Fra Svetozar Kraljević, OFM

Listopad, 2000
Fra Svetozar Kraljević, OFM, rođjen 14.09.1951. u Kocčerinu kod Širokog Brijega. Osnovnu školu pohađao je u Kočerinu, sjemenište u Splitu, novicijat na Humcu, vojsku u Zrenjaninu i Prištini, teologiju u Sarajevu, Zagrebu i Washington DC (USA). Za svećenika je zaređen u Chicagu (USA) 1977.godine. Kao svecenik radio je u USA (Milwaukee, New York), a zatim na Humcu, u Konjicu, u Mostaru, na Širokom Brijegu. U Međugorju je od 1997.godine.
 

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]