Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje News & Articles » Kanonski status vlč. fra Tomislava Vlašića, OFM

Kanonski status vlč. fra Tomislava Vlašića, OFM

Other languages: English, Hrvatski, Italiano

Pismom Kongregacije za nauk vjere, prot. 144/1985-27164, od 30. svibnja 2008., kao mjesni biskup mostarsko-duvanjski, zadužen sam obavijestiti biskupijsku zajednicu o kanonskom statusu fra Tomislava Vlašića, utemeljitelja udruge „Kraljice mira potpuno Tvoji - po Mariji k Isusu.“ U pismu, koje je potpisao Tajnik Kongregacije za nauk vjere, nadbiskup msgr. Angelo Amato, stoji:

„U kontekstu međugorskoga fenomena, ovaj Dikasterij obrađuje slučaj vlč. o. Tomislava Vlašića, OFM, podrijetlom iz toga kraja i utemeljitelja udruge 'Kraljice Mira, potpuno tvoji - po Mariji k Isusu.'

Dekretom, od 25. siječnja 2008., propisno priopćenim, ovaj je Dikasterij naložio stroge mjere opreza i stege vlč. Vlašiću.

Utemeljene vijesti, pristigle na ovu Kongregaciju, pokazuju da spomenuti redovnik nije odgovorio, ni djelomično, crkvenoj poslušnosti koju je zahtijevala vrlo delikatna situacija u kojoj se nalazi, dok on razjašnjava da obavlja revnu djelatnost u toj Mostarsko-duvanjskoj biskupiji i pripadnim područjima, oživljujući pobožna djela, zgrade i drugo.

Budući da je vlč. Vlašić upao u cenzuru interdikta unaprijed izrečenu, rezerviranu ovomu Dikasteriju, molim Vas, Preuzvišeni, da, radi dobra vjernika, obavijestite zajednicu o kanonskom statusu o. Vlašića i, istodobno, izvijestite o stanju s obzirom na bitni predmet…“.


Riječ je o tome da je ista Kongregacija Svete Stolice primijenila crkvene kaznene mjere na vlč. oca Tomislava Vlašića, kao što rezultira iz Dekreta Kongregacije (prot. 144/1985), od 25. siječnja 2008., koji su potpisali William kard. Levada, Prefekt, i Nadbiskup Angelo Amato, Tajnik Kongregacije, a „Concordat cum originali“ ovjerio 30. siječnja 2008. msgr. John Kennedy, službenik Kongregacije.

Dekret je uručen vlč. fra Tomislavu Vlašiću u Generalnoj kuriji OFM. u Rimu, 16. veljače 2008., a uručenje je supotpisao generalni ministar Reda Manje braće, otac fra R. Carballo, Ordinarij oca Vlašića.

U Dekretu Kongregacije stoji da je vlč. Tomislav Vlašić, klerik Reda Manje braće - utemeljitelj udruge „Kraljice Mira, potpuno tvoji - po Mariji k Isusu“ i „upleten u međugorski fenomen'' - doznačen Kongregaciji „zbog širenja sumnjivih naukâ, manipulacije savjestima, sumnjiva misticizma, neposluha zakonito izdanim naredbama te zbog okrivljivanja contra sextum.“

Proučivši slučaj, Kongregacija je na svome posebnom Kongresu odlučila primijeniti sljedeće kaznene mjere protiv vlč. oca fra Tomislava Vlašića:

„1. Obvezan boravak u jednoj kući Reda u pokrajini Lombardiji (Italija) koju će označiti Generalni ministar Reda, a ima se provesti u roku od 30 dana od zakonita priopćenja ovoga dekreta.

2. Zabranjen je bilo kakav odnos sa zajednicom 'Kraljice Mira…' i s njezinim članovima.

3. Zabranjeno je sklapanje pravnih poslova i djelovanje u upravnim tijelima bilo kanonskim bilo građanskim bez dozvole napismeno dane ad actum (s obzirom na konkretan čin) Generalnoga ministra Reda i pod njegovom odgovornošću.

4. Obvezno pohađanje tečaja (iter) teološko-duhovne izobrazbe sa završnim vrednovanjem i polaganje vjeroispovijesti (professio fidei), s prethodnim odobrenjem (recognitio) ovoga Dikasterija.

5. Zabranjeno je: vršenje 'dušobrižništva', propovijedanje, javni nastupi, te je opozvana ovlast ispovijedanja sve do završetka svega što je određeno u prethodnom broju, pri čemu ostaje na snazi vrednovanje bitnoga predmeta.

Kršenju obveze boravka (br. 1.) i zabranâ spomenutih u brojevima 3. i 5. pridodana je kaznena mjera zabrane bogoslužja (interdictum) (kan. 1332) unaprijed izrečene (latae sententiae), pridržane Apostolskoj Stolici.

Velečasni se Vlašić opominje da će se, u slučaju tvrdokornosti, pristupiti kaznenom sudskom postupku u vidu oštrijih kaznenih mjera ne isključivši otpuštanje, imajući pred očima sumnje zbog krivovjerja i raskola kao i zbog sablažnjivih čina contra sextum, opterećenih mističnim motivacijama.

Vlč. Vlašić ostaje pod izravnom ovlašću Generalnoga ministra Reda Manje braće koji će se pobrinuti za nadzor preko mjesnoga poglavara ili drugoga ovlaštenika.“


Ovim se svećenicima, redovnicima, redovnicama i ostalim vjernicima u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, kao i svima “u pripadajućim područjima“ kojih se tiče, daje do znanja kakav je aktualni kanonski status vlč. fra Tomislava Vlašića.

S osobitim poštovanjem
Ratko Perić, biskup

 

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]