Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje News & Articles » Biskupi u Međugorju i o Međugorju » Biskupi u Međugorju i o Međugorju, VIII - Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Biskupi u Međugorju i o Međugorju, VIII

16. Obljetnica gospinih ukazanja u župi Međugorje

Za 16. obljetnicu Gospinih ukazanja u Međugorje su doŠla i trojica i crkvenih velikodostojnika: splitski nadbiskup u miru dr. Frane FraniŠ, biskup Rusade u Italiji Paolo Hnilica i nadbiskup nadbiskupije Manizales u Kolumbiji Fabio Betancur Tirado koji je inaČe na svom proputovanju prema Rimu gdje Še se sastati s papom Ivanom Pavlom II. S hodoČasnicima sus lužili sv. Misu i svjedoČili o svome uvjerenju u Gospinu nazoČnost u župi Međugorje.

Posjet Tanzanijskog biskupa msgr. Damiana Kyaruzi

Koncem svibnja Međugorje je posjetio novo imenovani biskup u Tanzaniji msgr. Damiano Kyaruzi. Na svojem putovanju u Rim, gdje Še biti zare­en za biskupa, posjetio je i Međugorje. Evo Što je tom prigodom rekao: "Ja sam sveŠenik biskupije Bukoba u Tanzaniji. Do sada sam bio generalni vikar u svojoj biskupiji, a sada sam imenovan biskupom biskupije Sumbawanga. SveŠenik sam veŠ 29 godina. Biskupsko posveŠenje Še mi biti na obljetnicu moga sveŠeniČkog re­enja 29. lipnja 1997. U Međugorju sam prvi put. DoŠao sam ovdje moliti prije svog biskupskog re­enja. NaŠao sam ovdje mjesto i ljude koji mnogo mole u crkvi, na Podbrdu i Križevcu. Vidio sam duboku pobožnost na brdima. Ovo iskustvo mi je dobro doŠlo, jer ono za mene znaČi, da su ljudi spremni moliti, kad im se dadne prilika i kad ih se dobro vodi. Ali nije ovdje samo mjesto molitve, nego mjesto u kojemu se mnogo može nauČiti. Posebno mi je važno Što sam shvatio, da smo mi svi hodoČasnici. HodoČasnici koji ovamo dolaze otkrivaju dar života. Bog ih ovdje lijeČi. VraŠaju se Bogu, prihvaŠaju zakone života i postaju glasnici mira. elim u svome djelovanju govoriti ljudima da se ne boje prihvaŠati život, iako znam da to nije lako. Kad se penjemo na me­ugorska brda, možemo shvatiti te poteŠkoŠe. Posebno se to može doživjeti na Križevcu. Lekcija koja se dobiva na Križevcu glasi: Sve Što se susretne u životu treba prihvatiti i izvrŠiti svoju zadaaŠu. Treba samo gledati i slijediti Križni put Isusov. elim da svi hodoČasnici ovdje priohvate svoje životno hodoČaŠŠe s Bogom i Marijom".

Posjet biskupa iz Kameruna

Polovicom lipnja Međugorje je posjetio msgr. ADALBERT HDZANA, biskup biskupije Mbalmayo iz Kameruna. Evo Što je tom prigodom kazao: "Rado posjeŠujem velika hodoČasniČka marijanska mjesta. Bio sam veŠ dva puta u Lourdesu, te u Fatimi. Ovdje se osjeŠam potpuno ispunjen i sretan sam Što sam doŠao. Ovdje osjeŠam, kako je Međugorje nastavak Fatime. Netko je to veŠ prije izrekao. Ali ovo Što ovdje vidim, to je nastavak Fatime, jer ovdje vidim ostvarivanje evan­elja na naČin, kako odgovara danaŠnjem Čovjeku i situaciji Čovjeka. Gospa govori vrlo jednostavno. U porukama nema prijetnji stoga ni straha u srcima ljudi. Ono Što je važno, ovdje se naglaŠava: ljubav, povjerenje u Boga. Me­utim, grijeh se opire onome životu, koji nam Bog ovdje nudi. Sve Što nam Gospa ovdje govori nalazi se u evan­elju i sredstva na koja nas poziva su iz evan­elja i tradiciji Crkve. Ovdje se govori o životu, a u svijetu se doživljava smrt. Sakramenti su kanali preko kojih dobivamo božanski život. I Gospa nas poziva da prihvatimo sakramente i da ih živimo. Ponaosob se radi o sakramentu pomirenja, a u srediŠtu se nalazi euharistija. NaČin na koji se ovdje sve doga­a je vrlo jednostavan, to mi se svi­a, a opet naglaŠava ono Što je najvažnije. Vjerujem, da u ovakvim dogadjanjima Crkva mora ostati vrlo razborita. Posebno mogu shvatiti sav oprez, jer doga­aji ovdje joŠ nisu zavrŠili. Ali ovdje se doga­a mnogo dobroga i veŠ duže vrijeme i to nam mora pomoŠi da shvatimo o Čemu se radi. Ono Što sam ovdje nauČio, mislim, da Še mi pomoŠi da se vratim više pastoralu, kako nam je i Papa govorio, kad nam je rekao, da sve uČinimo da se dobro pripremimo za jubilarnu 2000-tu godinu. Ono Što mi je posebno na srcu ovdje u Međugorju, Što Šu govoriti svojima, to je obraćenje i posveŠivanje. Gospa nam neprestano govori, oslobodite se grijeha i otvorite se ljubavi Božjoj. Ja Šu, kad se vratim, ponovno naglaŠavati ovo Što sam ovdje Čuo i doživio. To je ono Što znaČi re-evangelizacija. Sve pozivam,da iskoriste ovo milosno vrijeme koje ovdje Bog daruje po Mariji. Bog neka vas blagoslovi. Molit Šu za Vas sve a Vi molite za mene i moju domovinu. "

Susret sa Slovenskim nadbiskupom

Na poziv me­ugorskih hodoČasnika i prijatelja Međugorja fra Slavko BarbariŠ je u svibnju 1997.posjetio nekoliko župa u Hrvatskoj i Sloveniji prenoseŠi vjernicima Gospinu poruku mira i duh me­ugorskog molitvenog programa u njihovim mjesnim crkvama. Na svim susretima sudjelovao je veliki broj vjernika, a na jednom od susreta u Sloveniji fra Slavko se susreo i s nadbiskupom Francom Rodeom. U otvorenom razgovoru upitao ga je , zna li da mnogi Slovenci dolaze u Međugorje i kakav je njegov stav. Odgovorio je: "Jednom je biskup iz Pescare pitao Papu Što treba Činiti s narodom, koji ide u Međugorje. Papa je odvratio pitanjem: "A Što narod radi tamo?" Biskup je odogovorio: "Moli, ispovijeda se, Čini pokoru!" Papa je onda kratko odgovorio: 'Pa, pusti narod nek ide tamo!' Fra Slavko je pitao nadbiskupa je li to njegov stav i njegov odgovor. Uz simpatiČni smijeŠak je rekao: Da."

Nadbiskup Franiă na predstavljanju fotomongorafije Međugorje

Fotomonografija Međugorja, o kojoj smo govorili u proŠlom broju Press Bulletin-a, 3. lipnja 1997. predstavljena JE i u Splitu. U nazoČnosti velikog broja vjernika, te djelatnika iz kulturnog, vjerskog i javnog života toga grada prvi je o knjizi govorio msgr. dr. Frane FraniŠ, nadbiskup splitsko-makarski u miru. Evo Što je tom prigodom rekao: " Gospina ukazanja treba promatrati kao zahvat onostranosti u ljudsku povijest, Što se može razumjeti samo u dužem vremenskom razdoblju. Ja osobno Čuo sam Gospin glas, no nikada je nisam vidio. U me­ugorskim plodovima molitve, posta i bratske ljubavi vidim znakove priprave za susret s Bogom. NaŠi su biskupi Izjavom iz 1991. potvrdili Međugorje kao mjesto hodoČaŠŠa i molitve, kao takvo preporuČili vjernicima, Što je ono i postalo na svjetskoj razini."

 

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]