Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje News & Articles » Biskupi u Međugorju i o Međugorju » Biskupi u Međugorju i o Međugorju, III - Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Biskupi u Međugorju i o Međugorju, III

Posjet austrijskog biskupa

Nakon Što je 19. rujna sudjelovao na susretu vjernika sa Sv. Ocem u Mariboru (Slovenija) msgr. Georg Eder, nadbiskup Slazburga iz Austrije 20. rujna posjetio je Međugorje. Tom prigodom izmeđ­u ostalog kazao je i ovo:

"Drugi sam put u Međugorju, ali neslužbeno budući da jedan biskup joŠ ne može ovamo službeno hodoČastiti. DoŠao sam u Međugorje na jedan dana iz osobnih razloga. Ja imam veliko povjerenje u Mariju iz Me­đugorja. A i ja kao biskup imam puno stvari koje nosim kao teret. Onda se ode nekamo gdje se traži i nalazi pomoć. Svako pametno dijete ide k majci. Tako i biskup treba pomoć. PoČetkom ove godine ovdje sam naŠao veliku pomoć i nadam se da ni sad neću otići prazan.

Ovo Što se ovdje događ­a nije ni krivo, ni lažno, nego dobro. Kada se prizna vjerodostojnost ovih događ­aja, Što će biti s onima koji nisu vjerovali. Nema sumnje - ovo Što se ovdje događ­a je dobro. Ovdje se događ­a ono Što bi se u Crkvi moralo doga­đati: molitva, misa, ispovijed, klanjanje, obraćenja, molitvene skupine koje nastaju, zvanja koja se ra­đaju. Sve je u svjetlu događ­anja koje Marija vodi i priprema nas za novo tisućljeće. A mnogo se ovdje događ­a od onoga Što smo u Crkvi zaboravili. Marija nas poziva i uČi. Mogu reći za Crkvu u Austriji: Mnogo toga smo zaboravili i moramo ponovno poČeti s ovim Što Marija u Međugorju govori.

Od poČetka ukazanja teČe već 19. godina. Tu je 6 vidjelaca. Zanimljivo je da su kroz sve ovo vrijeme ostali vjerni, nikada nisu izrekli neku proturjeČnost. To je pravo Čudo. U Lourdesu je bila samo jedna vidjelica, u Fatimi troje vidjelaca i to je trajalo kratko. Ovdje je savim drugaČije. Gospa ne govori o onome Što se sada događ­a. Ovdje je bio straŠan rat. Sad vidim da je to vrlo mudro. Da poČne govoriti o onome Što se događ­a u svijetu bila bi velika opasnost da se sve zaplete. Kad sam vidioca Ivana upitao zaŠto Gospa ne govori o problemima danaŠnjega svijeta, on je jednostavno odgovorio da nam Gospa govori ono Što treba Činiti, da molimo mi osobno, u obiteljima i u molitvenim skupinama. I ja vidim da je to zaista tako. Uzrok rata i svake druge nevolje leži u nama. Kad ljudi nađ­u mir u Bogu, onda mogu mir dalje posredovati. Zato Marija ima pravo. Ovdje ljudi doživljavaju i radost i mir i sreŠu. Ja to vidim. Iako ima mnogo negativnoga u svijetu najbolji put za njegovo izljeČenje je ukazivati na pozitivno.

Poruke su mi na poČetku, moram priznati, bile prejednostavne. Mi teolozi smo takvi. Htjeli bismo neŠto veliko. Izgledale su mi nekad i banalno jednostavne. To je tako bilo do mojega prvoga posjeta. Od tada ih drugaČije doživljavam. Svaku veČer proČitam jednu poruku. Kad je prvi put proČitam, uČini mi se opet sve prejednostavno, a kad je proČitam drugi put vidim da je na jednostavan naČin u njoj reČeno upravo Što nam treba. Mi smo takvi da želimo velike pokrete, uzvišene stvari, a zaboravljamo da sve poČinje jednostavno, u srcu svakoga od nas: najprije mir, te put svetosti, zatim radost. Marija je Majka i govori jednostavno. Vrlo Često se sjetim riječi koju je moja majka nama govorila: Koliko Često vam moram ovo reći? Dok je ponavljala uvijek isto ona nas je odgajala. Tako je ulazilo u srce ono Što je majka govorila. Sjećam se kako nas je opominjala da molimo, da idemo na ispovijed. Svakoga prvog petka npr. morala je ponovno spominjati da ne zaboravimo na ispovijed. Marija je u Međugorju izabrala pravi naČin kako nam pomoći i zahvalan sam joj na svemu.

U Međugorje sam vrlo rado doŠao i na samo jedan dana i moram priznati da sam kod ovoga posjeta mislio i na sebe. Hvala Vam na svemu i Bog Vas blagoslovio u svemu Što Činite."

Dojmovi s hodočašća u Međugorje Msgr. Tadeusz Wernoa

Međugorje posjećuje sve više biskupa iz raznih krajeva svijeta. Jedan od njih je msgr. Teadeusz Werno, biskup poljskog grada Koszalina o Čijem smo posjetu kratko izvijestili u broju 124 Press Bulletina. Nakon nekoliko dana provedenih u Međugorju o svojim dojmovima, između ostalog, kazao je i ovo.

"Ove godine slavim 25 obljetnicu biskupstva. To je srebreni jubilej. Ovdje sam prvi put na nagovor župnika iz Podstrzela, sjeverna Poljska, koji je duboko zahvaćen međugorskim duhom. Kad smo jednom razgovarali, uvjeravao me je da trebam doći u Međugorje i u tom mi se smislu stavio na raspolaganje. Tako sam doŠao.

Iskustva ljudi koji dolaze u Međugorje potvrđ­uju da je ovo mjesto mjesto posebne milosti. Mnogi se obraćaju, vraćaju se na put istine.Priznajem da i ja osobno molim krunicu, ali se umorim već kod prvog dijela. Ovdje sam možda prvi put izmolio sva tri dijela krunice. Ljudi mole na razliČitim jezicima, a to uopće ne umara. I to je lijepo Čuti. Vidio sam da se mnogi ispovijedaju, vraćaju se sv.misi, priČesti, zajedniŠtvu s Bogom koji je ovdje međ­u nama. Ja se zaista radujem Što vidim da ovdje u Međugorju franjevci, naŠa braća, preko Gospe vode ljude do Isusa. Vrlo sam im zahvalan. Posebno mi se dopada pobožnost križnog puta na Križevcu. To je neŠto prelijepo. Susreo sam i jednu od vidjelica i s njom smo razgovarali. Bio sam i u zajednici s. Elvire, koja pomaže mladima s problemima ovisnosti. To je uistinu divan plod međ­ugorskih doga­đanja. Osim toga, juČer sam gledao ljude za vrijeme sv. mise. Mladići, djevojke, odrasli muŠkarci, djeca - mole, kleČe satima, ispovijedaju se. To je ono Što nam je potrebno. Ja vjerujem u Isusa i nisu mi potrebna ukazanja ni u Lourdesu ni u Fatimi ni u Međugorju, ali mi je potrebna hrana na koju nas ukazanja upozoravaju i do koje nas dovode. Ovdje se naglaŠava Sv. misa kao srediŠte života. Treba kazati ono Što je Isus Krist rekao: "Primite Duha Božjega, Duha istine, Duha ljubavi, budite moji svjedoci na sve strane svijeta, u obitelji, na ulici, u Školi, svugdje. Imajte hrabrosti napraviti znak križa, radovati se i veseliti.

I na koncu, vama franjevcima želim da ustrajete u ovoj veliČanstvenoj zadaći, da nastavite biti oružj­e u Božjim rukama. Uvjeren sam da sadaŠnji Papa blagoslivlje vaŠu službu u Međugorju, da u svom srcu misli na vas, jer i on jako voli Gospu. Neka sve vas zajedno sa svim hodoČasnicima blagoslovi Bog po zagovoru Marijinu. Morate ustrajati. Ovo je veliČanstveno."

Nadbiskup Seula u Međugorju

Nadbiskup Seula Paul Kim Tchang-Ryeol posjetio je od 6. do 10. kolovoza Me­đugorje s trojicom svećenika iz svoje biskupije (Rhee Dae Won, Chang Daee Ik i Chang Keung Sun) Slijedeći tisuće Koreanaca koji svake godine hodoČaste Kraljici mira, doŠao je upoznati mjesto hodoČašća, molitveni i liturgijski život hodoČasnika. Kao hodoČasnik posebno je molio za svoju Crkvu i uklanjanje napetosti me­u Koreancima koji su podijeljeni u dvije države.

Posjet kardinala i biskupa Međugorju

Kao Što smo javljali u proŠlom broju Press Bulletin-a u privatnom posjetu Međugorju od 26. do 28. lipnja bili su kardinal Bernardino Echeverria Ruiz, nadbiskup u miru Guayaquila i biskup Victor Maldonado, obojica iz Ecuadora.

Od 27. do 29. lipnja tako­er u privatnom posjetu boravila su joŠ dva biskupaa iz Ecuadora: msgr. German Pavon Puente, biskup Tulcana i msgr. Carlos Altamirano, pomoćni biskup Quita.

O svojim dojmovima u razgovoru s fra Slavkom Barbarićem rekli su sljedeće:

kardinal bernardino echeverria ruiz:

P.B.: Kad ste prvi put Čuli o Međugorju?

B.E.R.: Već davno. Bila mi je velika želja da odmah dođ­em ovamo, ali mi do sada nije bilo moguće. Tako sam sretan Što sam doŠao. Što se tiČe poruke, već nam je dobro poznata, jer je potpuno biblijska. Ono Što me je privlaČilo je želja da doživim ovu župnu zajednicu i susretnem braću franjevce koji obavljaju tako divan posao ovdje. To je prava evangelizacija. Kad sam juČer sudjelovao na veČernjoj misi, to je za mene bilo veliČanstveno iskustvo. Ovdje se ima vremena za molitvu, za slavljenje mise. Osjetio sam svu pobožnost dok smo prije sv. mise molili krunicu. To me je sve duboko dirnulo. Shvatio sam da je osim poruke koju je Gospa dala, ovdje tako važna njezina nazoČnost. Bog ovdje govori preko Marije ne samo vama, nego svim narodima i svim kulturama. Ovamo se ne dolazi zbog turizma. Ovamo se dolazi zbog ispovijedi, susresti Boga. Ovo je božanski trenutak za svijet. Osim poruke i nazoČnosti Marijne, važan je sav rad, koji se ovdje Čini. Ja osobno ovdje osjećam poČetak obraćenja cijele Europe. Vidio sam toliko ljudi koji Čekaju na ispovijed. MnoŠtvo se vjernika priČešćuje, slavi sv. misu. A to je ono Što nama svima u pastoralu mora biti prvenstveno i najvažnije, da budemo ljudima na raspolaganju. Tu se to događ­a. Zahvalan sam Bogu Što sam ovdje susreo svoju braću franjevce i hrvatski puk i osjetio vaŠu vjeru.

Msgr. Victor Maldonado:

P.B.: Kakav ste dojmove dobili o Međugorju?

V.M.: Mogu potvrditi ono Što je kardinal Bernardino Echeverria već rekao: Međugorje je mjesto susreta Boga i Čovjeka. Ovdje se nalazi istinski izvor spasenja. Kad se ovamo dođ­e, onda se odmah shvati da nam je svima potrebno obraćenje. Susreli smo ovih dana vidjelicu Mariju. Molili smo s njome za vrijeme ukazanja i razgovarali. Zaista nam je potrebno obraćenje da možemo izvrŠiti svoju zadaću i pomoći drugima na putu obraćenja. Moram priznati da mi je ovaj dolazak otvorio oČi za mnoge stvari i mnogo bih toga drugaČije uČinio u svim svojim životnim zadaćama.

P.B.: Kad se vratite, Što ćete reći onima koji su Vam povjereni?

V.M: Shvatio sam ovdje bolje ulogu Marije u životu kršćanina. Smatram da mi je to veliki dar i velika milost. Stoga ću ljudima upravo o tome govoriti.

Posjet nadbiskupa iz Paname

U proŠlom broju Press Bulletina objavili smo vijest da je u Međugorju boravio nadbiskup Joťe Dimas Cedeño Delgado iz Paname. Donosimo ulomak iz razgovora koji je vodio fra Slavko Barbarić :

S.B.: Recite ukratko neŠto o sebi !

J.D.: Ja sam nadbiskup u Panami, SrediŠnja Amerika. Ja sam i predsjednik Biskupske konferencije. Govorni jezik je Španjolski. Panama ima oko milijun stanovnika, a zanimljivo je da je to prva osnovana biskupija u cijeloj Americi, a sada ima 8 biskupija. Ja sam 47. biskup otkad postoji ova biskupija. Stanje u naŠoj Crkvi je dobro. Imamo joŠ dosta zvanja, te je posebno važno Što imamo mnogo laiČkih pokreta i aktivnih laika koji unose pravi duh u aktivnost Crkve. Imamo razloga za nadu.

S.B.: Što možete reći o svome boravku u Međ­guroju?

J.D.: DoŠao sam prvi put u Međugorje. Sa mnom je doŠlo dvadesetak hodoČasnika. Ovih dana sam vidio i doživio veliku pobožnost i revnost u molitvi. To se primjećuje u svim hodoČasniČkim skupinama. Spremnost na molitvu je zadivljujuća. Duh vjere koji se ovdje osjeća u molitvi, potiČe na obnovu vjere u srcima svih koji ovamo dolaze.

GM: Jesu li vidljivi plodovi Međ­ugorja u Panami?

JD: Svakako, Bogu hvala. Imamo jednu župnu zajednicu koju vodi vel. Francesco Verar. On dolazi Često u Međugorje i napravljena je crkva potpuno jednaka ovoj ovdje u Međugorju. Francesco je osnovao i jednu zajednicu, koja se zove: Sestre Marije Kraljice mira. Svaku veČer imaju isti program kao i ovdje u Međugorju. Vrlo su aktivni.

GM: Jeli ova zajednica veŠ crkveno priznata?

JD: Da. Ja sam priznao ovu zajednicu na biskupijskoj razini, kad sam vidio Što rade i kako žive, te da im je glavna zadaća moliti za mir i kad sam osjetio njihovu duhovnost.

Zajednica postoji već nekoliko godina. Imaju dobra iskustva. A pozvao sam župnika, koji ih dobro pozna i kad mi je on opet sve potvrdio, ja sam toČno 25. lipnja 1998. priznao zajednicu. A to je zapravo i godiŠnjica ukazanja. Ja sam potpuno svjestan da je to plod Međugorja.

 

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]